Zorgplichten

De gemeente heeft de volgende zorgplichten op het gebied van stedelijk water:

Afvalwaterzorgplicht
De gemeente is verantwoordelijk om huishoudelijk afvalwater op een veilige manier naar de rioolzuivering te brengen. De ontvangst van proces- en spoelwater uit bedrijfsactiviteiten is geen verplichting voor de gemeente.

Hemelwaterzorgplicht
De gemeente moet zorgen dat regenwater (= hemelwater) veilig wordt opgevangen of afgevoerd. De gemeente is verplicht om dit te regelen voor regenwater dat valt op openbaar terrein. Voor particulier terrein moet de particulier dit zelf opvangen, behalve als dit onmogelijk is. In de praktijk zorgt de gemeente Zundert vaak voor een goede verwerking van regenwater dat vanaf particulier terrein komt. Doordat we verwachten dat het vaker harder gaat regenen kunnen we niet verzekeren dat dit zo blijft. Infiltreren in eigen tuin en terrein is op veel plaatsen mogelijk en eenvoudig. We willen u als inwoner aanmoedigen en helpen om dit voor elkaar te krijgen.  Bij nieuwe bouwplannen gaan we verplichten dat regenwater op het eigen terrein wordt verwerkt.

Grondwaterzorgplicht
De gemeente moet ervoor zorgen dat er geen negatieve invloed is op het grondwater. Dit gaan we doen door het afkoppelen van regenwater om op deze manier het grondwater in stand te houden. De term opvangen-bergen-infiltreren-langzaam afvoeren wordt zeker van belang binnen onze gemeente. Deze term geeft aan waar we voorrang aan gaan geven in het omgaan met water. Dit doen we om onze gebiedspartners zolang mogelijk te kunnen voorzien van grondwater voor het watergeven van hun producten.