Wat zijn levensverlengende maatregelen voor de hoofdriolering

De riolering in onze gemeente is van goede kwaliteit. Door de zandgronden hebben we geen last van erge verzakkingen. Wel hebben we last van slijtage en lekkages. Door ieder jaar 10 kilometer riool te inspecteren en schoon te maken houden wij het stelsel in de gaten. Waar mogelijk zorgen we dat de buizen langer mee kunnen gaan door de levensduur van de buizen te verlengen. Hiervoor gebruiken we verschillende reparatiemethodes. Vroeger ging men er vanuit dat de buizen worden vervangen als de theoretische levensduur is bereikt. Deze vervanging is duur en zorgt voor veel overlast. Daarom proberen we dit zo lang mogelijk uit te stellen.

In de begroting houden we rekening met een bedrag van € 150.000 per jaar om het stelsel in goede conditie te houden. Hierdoor kunnen we de levensduur verlengen en inzetten op een grotere uitdaging, namelijk het verwerken van regenwater. Zo kunnen we het bestaande stelsel blijven gebruiken voor afvalwater en kunnen we het afkoppelen van regenwater optimaliseren door gebruik te maken van infiltratievoorzieningen. Alleen als een vioolbuis niet meer te repareren is gaan we deze vervangen en uitgebreid.

In de afgelopen periode gingen we uit van € 50.000 per jaar. Dit bedrag is nu dus 3 keer zo hoog. Dit lijkt veel en het gaat ook om een ​​groot bedrag, maar toch levert dit ons een maatwerk op. Het vervangen van 1 meter rioolbuis kost gemiddeld € 650. Met een budget van € 150.000 kunnen we dus maar 231 meter riool vervangen. Als we dit aantal gebruiken voor levensverlengende maatregelen kunnen we vele honderden meters riolering in goede conditie houden. Hierdoor hoeven we geen hoge vervangingskosten te maken.

 

Voorbeeld levensverlengende maatregel riolering