Wat zijn de uitdagingen voor de komende 5 jaar.

Zorgplichten:
Het op orde hebben en houden van de zorgplichten voor afvalwater, regenwater en grondwater.

Klimaatadaptatie:
Werk maken van onze doelen voor de klimaatadaptatie met het vastgestelde ambitieniveau “Vooruitstrevend”.

Samenwerken:
Vanuit het thema ‘stedelijk water’ meer aansluiting zoeken met andere thema’s over de omgeving, zoals ‘groen’ en ‘wegen’.
Samenwerking met waterschap en buurgemeenten nog beter vorm geven om efficiënt te verdelen en opgaven samen op te pakken.

Communicatie:
De gemeente beheert de openbare ruimtes maar 75% van de grond is in bezit van particulieren, bedrijven en andere instanties. Die hebben dus een belangrijke rol als het gaat over het klimaat opgaven. Dit laat het belang zien van samenwerken. We gaan intensief inzetten om onze klimaatpartners te informeren maar ook aanmoedigen om mee te doen.

Digitalisering:
Digitalisering binnen het stedelijk waterbeheer biedt kansen voor slimmer en sneller werken. Daarom willen we inzetten op digitalisering van ons stelsel.

Kostenefficiëntie:
Omdat je elke euro maar één keer kunt uitgeven, streven we naar maximaal resultaat van het uitgegeven geld. Dit doen we door werk te maken van kostenefficiëntie.

De uitdagingen hebben we vertaald naar concrete maatregelen