Wat kunnen we leren van de vorige periode van 5 jaar (2016-2020)

Wat gaat goed
Het vrijverval rioolstelsel is in goede staat en voldoet aan de gestelde eisen. (BRP +) 
Alle projecten die gepland en uitgevoerd zijn binnen bleven binnen de geschatte kosten.
De rioolinspecties die we regelmatig uitvoeren geven een duidelijk beeld over de te nemen maatregelen en de urgentie van de maatregelen.
De rioolgemalen die technisch zijn verouderd worden vernieuwd met nieuwe en slimmere besturingen. De staat van de gemalen is over het algemeen goed. 

Zure en giftige gassen die ons riool kunnen aantasten worden opgespoord en bij de bron aangepakt. Hierdoor krijgen we minder slijtage in de buizen en de slijtage die al is ontstaan repareren we met nieuwe technieken.

Klimaatambities
De stresstesten, de risicodialogen zijn uitgevoerd en de vertaling van de uitkomsten zijn terug te vinden in de plannen van het GvvP, IBOR-OR en dit Water en Rioleringsplan. Daarmee voldoen wij aan de verplichting om over een uitvoeringsplan te beschikken over hoe wij als gemeente Zundert de schade die de klimaatverandering met zich mee brengt om te ondernemen.

Wat kan beter
In de afgelopen periode is het aantal werknemers op het gebied van water en riolering afgenomen. De hoeveelheid werk is juist toegenomen.
De meeste werkzaamheden worden door externe aannemers uitgevoerd. Door een gebrek aan capaciteit zijn wij niet voldoende in staat om de werkzaamheden van aannemers goed te kunnen begeleiden en controleren. Iets wat goed opdrachtgeverschap wel vereist om samen tot een goed resultaat te komen.
Actueel, slim en georganiseerd digitaal gegevensbeheer is van groot belang om efficiënt en kosteneffectief te kunnen werken. Het kost wel tijd om de gegevens goed op orde te brengen en bij te houden. Door een gebrek aan capaciteit komen we hier niet voldoende aan toe.