Waarom een Water en Rioleringsplan

In de gemeente Zundert ligt een rioolstelsel met een waarde van 58 miljoen euro in de grond. Daar moeten we goed voor zorgen …

We zorgen dat het huishoudelijk afvalwater veilig wordt ingezameld en afgevoerd naar de zuivering. We zorgen ook voor het regenwater en het grondwater in de gemeente. Maar er is een grote uitdaging bijgekomen! In het waterbeheer merken we tegenwoordig heel duidelijk dat het klimaat verandert. Hierdoor hebben we te maken met meer extremen in het weer dan vroeger: heftigere buien en langere perioden van droogte. Er zijn daarom extra maatregelen in het riool en in het hele watersysteem nodig om te zorgen dat er niet teveel schade veroorzaakt.

Eens in de 5 jaar maakt de gemeente een plan om de verschillende, veranderende waterstromen zo goed mogelijk te regelen. Voorheen noemden we dit plan het Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (vGRP). Maar vanaf nu noemen we dit een water- en rioleringsplan (WRP). We zijn vooruitstrevend en kijken nu verder dan alleen de gemeentelijke organisatie en verder dan alleen de rioolbuizen. We zoeken nu actief de aansluiting met de andere beheersplannen IBP-OR en het GVVPSamen met onze gebiedspartners gaan we voor een vooruitstrevend en robuust watersysteem dat klaar is voor de toekomst. We gaan eisen stellen bij nieuwe rioolaansluitingen en stellen buiten de wettelijke en uitvoeringsseisen als extra eis dat men op eigen terrein 40 mm regenwater gaat bergen en infiltreren. Op deze manier zorgen we er voor dat Zundert de mooie, gezonde en leefbare gemeente blijft die ze is.  En daar dragen onze gebiedspartners ook graag aan bij.

In dit plan willen we de kosten natuurlijk wel zo laag mogelijk te houden. Deze kosten worden namelijk deels door de inwoners zelf betaald, via de rioolheffing. Om aan onze zorgplicht te blijven voldoen is een verhoging van de rioolheffing de komende vijf jaar noodzakelijk. Voor een toekomstbestendig watersysteem verwacht onze gebiedspartners een duidelijke rol van de gemeente: De kennispartner, een goed voorbeeld, een aanjager die het voortouw neemt. Tijdens de klimaatsessies waren onze gebiedspartners duidelijk: het gaat en mag wat kosten.