Verschillende soorten Riolering.

Er zijn 2 hoofdtypen te onderscheiden als het gaat om riolering: vrijvervalriolering en drukriolering.

Vrijvervalriolering
In de stedelijke kernen is het grootste deel van het rioolsysteem ‘vrijvervalriolering’. De leidingen liggen hellend, dus het vuile water of het regenwater stroomt vanzelf naar het laagste deel. Een vrijvervalstelsel bestaat uit putten en leidingen. Met gemalen, overlaten en doorlaten kunnen verschillende gebiedjes met elkaar worden verbonden. Uiteindelijk wordt vuil rioolwater uiteindelijk met een persleiding (drukriolering) naar de zuivering gebracht.

Drukriolering
Bij een drukriool (of persriool) stroomt het water onder druk, met behulp van een pomp of gemaal. Er zijn kleine persleidingen die het water van huizen op het platteland over grote afstanden vervoeren. Elk huis of groepje huizen heeft dan een pompje.

Er zijn ook grote persleidingen die het water van hele wijken of plaatsen naar een rioolwaterzuivering voeren. Dan is er een groot rioolgemaal dat het water verpompt.