Reparatie en renovatie riolering

Het vervangen van riolering is erg duur. Daarom zetten we in op levensverlengende maatregelen, zodat de riolering die er nu ligt nog langere tijd mee kan. Dit doen we alleen waar dit veilig kan. Deze manier van werken bespaart veel geld. Geld dat we vervolgens kunnen inzetten voor andere zaken, zoals afkoppelen. Dit noemen we meekoppelkansen.

Vrijvervalriolering
We zetten in op het uitvoeren van reparaties om zo de levensduur van een rioolbuis te verlengen:
Door klein onderhoud te plegen kunnen we de dringende problemen in de riolering oplossen. Klein onderhoud is vooral het uitvoeren van kleine reparaties van de riolering.
Relinen van bestaande rioolbuizen. Bij relinen trek je een kous langs de binnenkant van de riolering. Hiermee wordt de binnenkant weer waterdicht en glad en dat zorgt ervoor dat de buis langer meekan. Dit passen we vooral toe in het hoofdriool. Meer informatie over relinen kun je hier vinden.
Andere grote maatregelen in het hoofdriool:
We gebruiken een risico-gestuurde aanpak wat betreft het onderhoud aan de riolering. Hierdoor zijn grootschalige vervangingen beter in te plannen en financieel beter te controleren. Wat we hiermee bedoelen leggen we uit met een voorbeeld. Stel, een verzamelriool onder de St. Bavostraat met een gebrek zakt onverwachts in. Dit heeft grote gevolgen op de maatschappij. Veel meer dan als dit zou gebeuren bij een inzamelriool in een woonstraat met maar een paar huizen. De functie van het riool is gelijk, net als de kans dat dit gebeurd. Maar de gevolgen in de St. Bavostraat en dus het risico hier is vele malen groter.

Drukriolering
Drukriolering brengt hogere kosten met zich mee dan vrijvervalriolering. Daarom zetten we in op renovatie van drukriolering. Dit gaan we op dezelfde manier invullen als we de afgelopen jaren hebben gedaan:
– 1 onderhoudsronde per jaar inclusief schoonmaken.
– Elk jaar plegen we groot onderhoud aan gemiddeld ongeveer 20% van onze drukrioolgemalen. Hierdoor zorgen we ervoor dat de gemalen in goede staat blijven.