Regenwater op drukriolering

Bij een drukriool stroomt het water niet vanzelf naar het laagste punt, maar wordt dit onder druk met pompen naar de afvalwaterzuivering vervoerd. Drukriool ligt vooral in het landelijk gebied en is relatief duur.

Het drukriool is aangelegd om afvalwater veilig naar de afvalwaterzuivering te vervoeren. We willen hiermee voorkomen dat er schoon regenwater in het drukriool terecht komt. Daarom treffen we de komende 5 jaar maatregelen om dit te voorkomen. We gaan actief op zoek naar verkeerde aansluitingen van regenwater op het drukriool.

Ons drukriool is alleen bedoeld om afvalwater van gezinnen af te voeren. Voor bedrijven waarvan proces- of productiewater in het drukriool komt, gaan we samen met het Waterschap op zoek naar een goede oplossing. Bedrijven hebben de taak om al hun proces- en productiewater op de juiste manier af te voeren.