Real Time Controle

Door Real Time Control (RTC) wordt er gestuurd in het rioolstelsel. Door het slim aansturen van de rioolgemalen kunnen we maximaal gebruik maken van de berging in het rioolstelsel. Door deze manier van RTC ondersteunen en ontlasten de gemalen elkaar. 

Daarnaast kunnen we overstorten vanuit de riolering naar het oppervlaktewater verminderen. Als de riolering het water niet snel genoeg kan vervoeren naar het afvalwaterzuivering, stroomt het vervuilde water over een muurtje rechtstreeks naar het oppervlaktewater. We spreken dan van een overstorting. Door slim te sturen kunnen we overstorten beperken en het vieze water uit ons oppervlakte water houden.

Aan het mogelijk maken van RTC, zitten extra kosten, maar zo kunnen we de vervuilingvan het oppervlaktewater verminderen. Naast voordelen voor de natuur, heeft dit ook voordelen voor de financiën. De gemeente loopt minder risico op boetes en de schoonmaakkosten van de watergangen zijn lager. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met het Waterschap.