Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA)

Het Waterschap is verantwoordelijk voor een goede verwerking van ons afvalwater. Dit vindt plaats op centrale locaties. Al het afvalwater moet hiernaartoe worden vervoerd via de riolering. In landelijk gebied gebruiken we hiervoor drukriolering.
In de landbouw werken vaak seizoenmigranten. Seizoenmigranten verblijven vaak met veel personen op één locatie in het buitengebied. Dit zorgt voor een grote belasting op de drukriolering die niet voor zoveel mensen is ontworpen. Om problemen te voorkomen zetten we, waar de kansen zich voordoen, in op lokale afvalwaterzuivering. Het afvalwater gaat dan dus niet meer naar de centrale afvalwaterzuivering.
Er zijn verschillende manieren voor lokale afvalwaterzuivering met een Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA). Welk IBA-systeem het meest geschikt is op een bepaalde locatie onderzoeken we met het Waterschap.