Klimaatadaptatie: De grote nieuwe uitdaging voor Zundert

De grote nieuwe uitdaging waar we als Zundert voor staan is het veranderende klimaat!


We verwachten in de toekomst vaker hevige regenbuien, langere perioden van droogte en hittestress.

In 2018 en 2019 hebben we hier al mee gemaakt tijdens de extreem droge zomers. Om Zundert toekomstbestendig te maken moeten we ons daarop voorbereiden. Dat noemen we klimaatadaptatie.
Klimaatverandering heeft veel effect op het (stedelijk) watersysteem.
Welke effecten dit precies zijn hebben we in kaart gebracht met een klimaatstresstest. De uitkomsten van deze klimaatstresstest zijn terug te vinden in de klimaatatlas  tegen een Zundert. Met de uitkomsten van de klimaatstresstest hebben we een brede risicodialoog gevoerd met onze gebiedspartners. We hebben nu de kansen en knelpunten in beeld.Bekijk de resultaten van de risicodialoog op het gebied van wateroverlast, hitte en droogte!

Klimaatambitie
De afgelopen 5 jaar is er niet genoeg aandacht voor klimaatadaptatie in het vGRP geweest. Hier komt verandering in. De gemeenteraad (bekijk de beelden) heeft de klimaatambitie “vooruitstrevend” vastgesteld en nu kunnen we aan de slag met de uitwerking hiervan.

Dit WRP is hiervoor de uitgelezen plek om daar invulling aan te geven.
Hierbij kijken we onder andere naar de inrichting van de openbare ruimte. Door water hierin meer ruimte te geven kan regenwater door hevige regenbuien daar worden gebufferd. Door regen de bodem in te laten gaan in de buurt van de plek waar het valt, kan droogte worden tegen gegaan.

Daarnaast helpt het aanleggen van groen ook voor het tegengaan van hittestress. Onze gebiedspartners hebben ook aangegeven dat het belangrijk is om in te zetten op afkoppelen en infiltreren van regenwater.

Wij kunnen het niet alleen!
De gemeente kan alleen maatregelen treffen waar de gemeente de eigenaar van de grond is (+/- 3000 ha). Maar het grootste deel van de gemeente is van inwoners en bedrijven (+/- 12.000 ha). Daarom is het belangrijk om samen met hen de handen in één te slaan. We hebben elkaar nodig als we klaar willen zijn voor de toekomst.
We gaan ons bestaande gemengde rioolstelsel op een andere manier onderhouden en meer budget vrijmaken om Zundert klimaatadaptief te maken.

De jeugd heeft de toekomst, maar dan alleen als wij starten met doen.
Klimaatadaptatie = hoe gaan we om met de gevolgen.
Waterschap: Sproeien met grondwater mag, maar wees zuinig !! (2020)