Klimaatstresstest

Een klimaatstresstest is een test die alle gemeenten in Nederland moeten uitvoeren. Zo’n test brengt de kansen en knelpunten voor klimaatthema’s in kaart. Voor Zundert zijn de volgende klimaatthema’s van belang: wateroverlast, droogte en hitte. Bent u benieuwd hoe we er als gemeente voor staan? Klik dan door naar de klimaatatlas van de gemeente Zundert of naar de uitkomsten van de brede risicodialogen voor de thema’s wateroverlast, droogte en hitte.