Hoe dekken we de kosten?

Rioolheffing en onderbouwing.
Op dit moment betalen eigenaar en gebruiker van één woning samen 220 euro per jaar. Het in standhouden van een goede riolering is van levensbelang. Daarvoor is het noodzakelijk om de komende vijf jaar de heffing met 5,5% te verhogen.

Dit is nodig om twee redenen.
De eerste reden is dat we het systeem naar behoren moeten blijven functioneren om aan onze zorgplichten te voldoen, nu en in de toekomst. We moeten nu starten met Zundert klimaatbestendig maken. De maatregelen moeten bekostigd worden. Door nú te investeren, besparen we kosten in de toekomst. We verkleinen zo de kans op schade door wateroverlast en droogte. Zo houden we ook voor onze (klein) kinderen het water- en rioolsysteem betaalbaar. Door in te zetten op slimme technieken, houden we ook de rioolheffing zo betaalbaar mogelijk.

De tweede reden is dat de afgelopen jaren is gekozen voor het verlagen van het belastingtarief. Hierdoor is er minder gespaard. In sommige jaren zijn hele dure investeringen gepland, zoals een hele wijk waar de riolering vervangen moet worden. Om deze pieken in uitgaven op te kunnen vangen, sparen we om deze pieken op te vangen. Dit doen we in een spaarpot die we de egalisatievoorziening noemen. Deze is bij de riolering zeer belangrijk en bezuinigingen in deze spaarregeling maakt het op de lange termijn onmogelijk om aan onze zorgplichten te voldoen. Het verloop van de egalisatievoorziening is zichtbaar gemaakt in de tabellen hiernaast. Wij hebben 5% verhoging per jaar en 5,5 % verhoging per jaar zichtbaar gemaakt. Zoals u ziet is de verhoging van 5,5% noodzakelijk om boven het wettelijke nulpunt te blijven.

Klik voor meer achtergrondinformatie op de diverse linken:

Exploitatie 2021-2030 WRP

Investeringen 2021-2030

Ontwikkeling met verhoging 5% PJ
Ontwikkeling met verhoging 5,5% pj