Gemalen worden slimmer

Door de toepassing van nieuwe technologie worden gemalen “slimmer”. Door deze technologie toe te passen in onze gemalen krijgen we beter inzicht in het rioolstelsel. We kunnen de berging van ons stelsel optimaliseren en meer inzicht krijgen in onze drukrioolgebieden. Dit alles zorgt ervoor dat we efficiënter gaan pompen en het energieverbruik kunnen verminderen. Het verlagen van ons energieverbruik draagt bij aan het tegengaan van klimaatverandering. De energie die we gaan gebruiken willen we opwekken met duurzame energievormen. Denk aan zon- en windenergie. Op die manier helpen we mee aan de energie-opgaven. De weg naar een duurzaam rioolbeheer vraagt om investeringen en nieuwe inzichten. Investeren in slimme gemalen is de eerste stap naar duurzame gemalen.