Deltaplan Regenwater

 

Om integraal samen te werken is een goede voorbereiding nodig. Hierbij is het belangrijk om de plannen voor regenwater goed op elkaar aan te laten sluiten. Dit gaan we doen met een Deltaplan voor de afvoer en infiltratie van regenwater. Zo benutten we kansen waar deze zich voordoen. Het Deltaplan geeft aan wat de technische voorwaarden zijn. Door de tijd heen is het mogelijk om het afkoppelplan uit te breiden en op elkaar aan te sluiten.

Uitbreiding in het watersysteem kunnen we altijd koppelen aan de verschillende projecten. Hier kan en mag een aantal jaar tussen zitten. Het uiteindelijke doel is om de straten integraal aan te pakken vanuit verschillende vakgebieden. Hiermee kunnen we wateroverlast en kosten beperken. De vastgestelde kosten voor het laten berekenen van een Deltaplan bedragen € 30.000,-. 
 
Het Deltaplan wordt ons uitgangspunt voor de afhandeling van regenwater op de lange termijn. Hiermee verkleinen we het risico op wateroverlast en droogte.