Maatregelen

Zorgplichten:

 • We blijven 10 km riolering per jaar inspecteren en schoonmaken;
 • We gebruiken data om efficiënt te werken bij reparatie en onderhoud van gemalen;
 • Wij stellen een baggerplan op, dit is een vereiste bij B-watergangen. Deze watergangen zijn noodzakelijk voor meer berging en een goede afvoer van regenwater;
 • We hebben voldoende personeel om de werkzaamheden goed uit te voeren;
 • Wij voldoen aan onze zorgplichten op het gebied van stedelijk water.


Klimaatadaptatie:

 • We zetten in op afkoppelen van regenwater van het gemengd riool, o.a. in De Berk; 
 • We houden water vast en vullen het grondwater aan door dit te infiltreren in de bodem; 
 • We geven water meer ruimte op openbaar terrein;
 • Samen met het Waterschap stellen we een deltaplan op over omgaan met regenwater.
 • We stellen als eis dat nieuwe projecten en nieuwe aansluitingen een waterberging van 40 mm regenwater op het eigen terrein beschikbaar hebben. Daar waar waar technisch mogelijk is moet het overige regenwater oppervlakkig afgevoerd worden.

 

Samenwerken:

 • We kijken naar mogelijkheden voor meekoppelkansen;
 • We stellen één programma van eisen op voor inrichting van de buitenruimte. Zo zorgen we dat nieuwe ontwikkelingen voldoen aan onze ambitie; 
 • We gaan samen met het Waterschap onderzoeken waar het kansrijk is om in te zetten op lokale afvalwaterzuivering.

 

Communicatie:

 • We verbeteren communicatie naar inwoners: zij spelen een belangrijke rol in het waterbeheer; 
 • We laten zien wat onze inwoners zelf kunnen doen en wat het belang is voor de omgeving;
 • We zoeken naar burgerinitiatieven en ondersteunen deze met onze kennis, ons netwerk en we bekijken de financiële haalbaarheid.


We vinden het gesprek met onze inwoners zeer belangrijk.
Zo willen we, samen met het Waterschap, een waterloket gaan inrichten. Dit is een laagdrempelige ingang voor inwoners om advies en ondersteuning te vragen over watervraagstukken.  

Regen op particulier, verhard terrein stroomt de riolering in. De riolering kan grote hoeveelheden water niet aan. Dit kan leiden tot overlast en schade als gevolg van hevige regenval. Het is daarom belangrijk dat inwoners meehelpen met het verwerken van regenwater, daarom lichten wij onze inwoners voor wat ze zelf kunnen doen.

Digitalisering:

 • Wij zetten in op kwaliteitsverbetering van digitale gegevens in het stedelijk waterbeheer;
 • We werken aan het optimaal benutten van het rioolstelsel. Dit doen we door gebruik te maken van real-time controle waarmee we slim kunnen sturen in het stelsel. Hiermee kunnen we overstorten van vuil water verminderen;
 • We voeren metingen uit in de riolering om zo datagestuurde beslissingen te nemen;
 • Metingen maken het mogelijk om het effect van de alle maatregelen zichtbaar te maken.

 

Kostenefficiëntie: