Baggerplan B-watergangen

Baggerplan
Een B-watergang is een watergang met een maatgevende afvoer tussen de 10 en 30 liter per seconde, bijvoorbeeld een sloot tussen twee percelen. Veel B-watergangen langs onze wegen zijn in eigendom van de gemeente Zundert. Deze watergangen hebben onderhoud nodig en moeten diep genoeg blijven. Dit doen we door regelmatig te baggeren: het verwijderen van lagen van de waterbodem. Baggeren is belangrijk voor de afwateringen van aanliggende percelen en wegen. Watergangen met voldoende diepte en capaciteit hebben goede waterkwaliteit. Het gebruik van water uit deze watergangen is in periode van dreigende droogte van groot belang. De afgelopen 10 jaar zijn deze B-watergangen niet onderhouden. We maken, voor de komende 5 tot 10 jaar een baggerplan, om dit aan te pakken.

Hemelwaterzorgplicht
De hemelwaterzorgplicht zegt dat we hemelwater, dat we niet kunnen opvangen en infiltreren, moeten afvoeren. Hiervoor hebben we het water uit de buitengebieden hard nodig. Door de sloten goed te onderhouden kunnen we de afvoer van overtollig regenwater garanderen. Door het water slim vast te houden d.m.v. stuwen, zorgen we dat de landbouw voldoende secundair water op voorraad heeft.
Om dit te bereikenoor hebben we €100.000,- per jaar gereserveerd.