Water- en Rioleringslan Zundert - 2021/2025

Het riool: onzichtbaar en onmisbaar.

Al het water dat u door het toilet en de gootsteen spoelt, wordt ingezameld en gezuiverd. Ook het regenwater dat voor uw deur op straat valt, wordt zo verwerkt.

Hiervoor ligt ruim honderd kilometer aan riolering in de gemeente Zundert. Onzichtbaar in het dagelijks leven, maar goud waard voor de volksgezondheid. Hiervoor houden wij het riool in goede staat. Slimme systemen bedenken en onderhouden voor regen- en grondwater houden de gemeente leefbaar. Bovendien worden we zo klimaatbestendig.

De gemeente is verantwoordelijk voor afvalwater, regenwater en grondwater.

De riolering financieel borgen, is een taak van de gemeenteraad. Nu en in de toekomst. 

Reactie van het Waterschap Brabantse Delta:

´Wij zijn blij dat de gemeente werk maakt van een goed water- en rioleringsplan. Zo laat de gemeente zien niet alleen mooie plannen te maken, maar deze ook uit te voeren.Een mooi voorbeeld hiervan is het opstellen van een deltaplan regenwater. Dit past helemaal in het gekozen ambitieniveau voor klimaatadaptatie van de gemeente. Zo bereiden we ons samen voor op de toekomst.’ Bekijk de pagina Duurzaamheid en Klimaat van het Waterschap Brabantse Delta. 
Hoe dekken we de kosten?
Waarom een WRP?
Klimaatverandering: De grote nieuwe uitdaging voor Zundert
Wat kunnen we leren van de vorige periode van 5 jaar?
Wat zijn de uitdagingen voor de komende 5 jaar.

             Klik op een icoon om een keuze te maken.

                   Woorden die op deze manier in de tekst                         staan kunt u aanklikken voor meer informatie!